×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.08.2019 | Viewers 1,328
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
What You Will Bring

We are looking for individuals who have a solid knowledge of Human Resources operations. The candidates must have good business acumen, a strong work ethic and people-management, good computer and effective communication skills. In addition the candidate must have strong interpersonal skills, are able to prioritise and adapt to the changing needs of the operation.

Minimum 1-year of experience working in a supervisory capacity, experience in hotel human resources operations, preferably with Four Seasons or other luxury environment organization.

Must hold the legal right to work in Thailand. Effective Communication skills in both speaking and writing English and Thai is required.
Job Details
รายละเอียดงาน
What You Will Be Responsible For

The People and Culture Officer provide support and clerical expertise to Human Resources Department and respond to inquiries in an efficient, courteous and professional manner to achieve maximum employee, applicant or vendor satisfaction while complying with all Four Seasons- policies. Essential functions for the position includes but not limited to the followings:

Perform administrative skills such as typing, filing, copying, faxing and answering telephones according to Four Seasons standards (25%)
Assist with recruitment process including responding to applications and resumes, checking references and processing new hire paperwork. (15%)
Maintain and update all computer records. (15%)
Maintain confidentiality of information in the department including conversations, personal information and medical files. (10%)
Comply with Four Seasons and the Hotel and Residences Work Rules and Standards of Conduct (10%)
Maintain a clean, neat and organized work area and employee records. (10%)
Work harmoniously and professionally with co-workers and supervisors. (10%)
Maintain and update all communication channels for sharing company information with internal and external guests. (5%)
Apart from the above you are also expected to:

Complete or ensure all payroll records are good for payroll master to process the payment
Run monthly, quarterly and annual/quarterly/monthly reports as needed.
Assist with planning and execution of all employee relations events.
Check PAC internal mailbox and post outgoing PAC mail.
Assist with quarterly locker checks.
Welfare
สวัสดิการ
For interested applicants, please apply directly to https://fourseasons.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/search/job/Bangkok/People-and-Culture-Officer_REQ10161647

or submit your resume to [email protected]

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---