×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.03.2019 | Viewers 341
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
-ทำงานเป็นกะได้
-สามารถบริหารงานที่มีความหลากหลายและมอบหมายงานต่างๆ ได้
Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแลรับผิดชอบเรื่องการชำระเงินของลูกค้า
-ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
-สรุปยอดขาย รายวัน/รายเดือน
-ส่งรายงานต่างๆ
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่ากะ
- ค่ารถ
- มีค่าทำงานล่วงเวลา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---