×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.08.2019 | Viewers 985
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Develop, plan and execute all marketing activities and promotions of the Hotel and Restaurants for both local and international awareness purposes.
- Manage daily marketing communications responsibilities for Collateral and Advertising Production, Content Management, Public Relations, Promotion, Catering and Events.
- Collaborate with internal and external partners including Food & Beverage, Catering, Sales, Reservations and Front office on marketing promotions and activities.
- Maintain and build strong relationship with hotel guests and media.
- Create and maintain social media presence.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Bachelor's Degree in Marketing or Business Administration with 3 years of working experience in Hotel Industry, PR Agency or Marketing-related Industries is required.
- Good interpersonal skills, self-motivated and service-minded.
- Good command of written and spoken English.
- Proficient with Internet and Computer Software ex: Microsoft Office/AI/Photoshop and Familiar with Social Media and E-Commerce.
- Knowledge of Photography will be an advantage.
Welfare
สวัสดิการ
- Fixed Service Charge 7,000/ Month
- Free Meals at Associate Canteen
- Free Uniform with Laundry Service
- Social Insurance
- Work 5 Days / Week
- Public Holiday 14 Days
- Vacation Leave
- Annual Bonus
- Staff Party (Yearly)
- Associate Birthday Party (Monthly)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---