×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.04.2019 | Viewers 515
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Hua Hin
หัวหิน

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความรับผิดชอบ
- มนุษย์สัมพันธุ์ที่ดีกับทีม เป็นตัวอย่างที่ดีกับทีม
- สามารถแนะนำในทางที่ถูกที่ควรได้
- ทักษะความรู้ด้านงานบริการอาหาร & เครื่องดื่ม
- ทักษะด้านการขาย & ความรู้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
- ความรู้เกี่ยวกับไวน์ & อบรมไวน์
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การจัดการขยะ
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ
- ความรู้ด้าน GMP,ISO 140001
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบข้อมูลในสมุดบันทึกประจำวันของแผนก
2. ตรวจเชคอุปกรณ์ในสเตชั่น
3. ประชุมกับทีม กรณีที่หัวหน้าไม่อยู่
4. อัพเดตจำนวนห้องพักล่วงหน้า 3 วัน
5. การประสานงานระหว่างรอบเช้า และรอบบ่าย
6. สามารถแก้ปัญหากับลูกค้าได้
7. สามารถสื่อสารกับลูกค้า และทีมได้เป็นอย่างดี
8. สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาทีมได้
9. ทำตามมาตรฐานที่กำหนดได้ครบถ้วน
10. บริหาร และจัดการบรรยากาศของร้านอาหาร
11. มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Buddy แต่ละคน
12. รับผิดชอบ side work ที่ได้รับมอบหมายแต่ละวัน
13. ปฏิบัติตามกฏระเบียบ นโยบาย และระบบการจัดการต่างๆ ของโรงแรมได้แก่ ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001, GMP
14. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge
6 Days off per month
Staff Birthday Party
Free Meals at work
Uniforms and Laundry
Staff Accommodation
Provident Fund
Social Security& Group Insurance
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---