×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 01.10.2019 | Viewers 1,554
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
For interested applicants, please submit your resume to [email protected]
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.10.2019
Guest Relations Officer
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Assistant Guest Relations Manager
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Airport Representative - Supervisor
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Fitness Trainer [ฟิตเนสเทรนเนอร์]/Fitness Club Attendant
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Room Attendant
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Assistant Housekeeping Manager
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Guest Services Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Night Manager
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Guest Relations Officer - Chinese
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Laundry Attendant (Press, Wash Men, Machine Operator, Dry Clean)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Duty Engineer
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Engineering Supervisor
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Kids Club Attendant
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Pool Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Senior Technician
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Lobby Greeter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Porter
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Technician
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Guest Services Officer [GSO]
จำนวน 9 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Account Payable Clerk
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
General Cashier
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Public Area Supervisor (หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Floor Supervisor
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Houseman
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Floral Designer and Chief Florist
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2019
Accounts Receivable Clerk
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Linen Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Supervisor (Patisserie)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Hostess (Italian Restuarant)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Assistant Manager (French Brasserie)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Hotel Assistant Manager (Duty Manager)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Assistant Manager (Italian Restaurant)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Supervisor (Chinese Restaurant)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Supervisor (Italian Restaurant)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Supervisor (Room Service)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Hostess (Chinese Restaurant)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Supervisor (Banquet)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Assistant Manager (Pool Bar)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Server (Banquet)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Bartender (Pool Bar)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Barista (Italian Restaurant)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Assistant Manager (Banquet)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Sommelier (French Brasserie)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Supervisor (Lobby Lounge)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Assistant Manager (Chinese Restaurant)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Server (Speciality Bar)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Assistant Manager (Patisserie)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Sommelier (Italian Restaurant)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Supervisor (French Brasserie)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.10.2019
Server (Italian Restaurant)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.10.2019
Residences - Concierge
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.10.2019
Chinese Chef de Partie (Banquet Kitchen)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.10.2019
Residences - Security Officer
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.10.2019
Server (Patisserie)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.09.2019
Head Bartender (Speciality Bar)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.09.2019
Server (Lobby Lounge)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.09.2019
Barista (Lobby Lounge)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.09.2019
Server (French Brasserie)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.09.2019
Server (Pool Bar)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.09.2019
Bartender (Lobby Lounge)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.09.2019
Hostess (French Brasserie)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.09.2019
Order Taker (Room Service)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.09.2019
Bartender (Speciality Bar)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.09.2019
Hostess (Speciality Bar)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.09.2019
Server (Chinese Restaurant)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.09.2019
Bartender (Italian Restuarant)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.09.2019
Server (Room Service)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.09.2019
Bartender (French Bresserie)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.09.2019
Barista (Patisserie)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.09.2019
Residences - Bellman/Doorman/Valet
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register