×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.04.2019 | Viewers 795
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pathum Thani
ปทุมธานี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-มีทักษะในการใช้งาน ไมโครซอฟท์ ออฟฟิซ อย่างดีเยี่ยม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมไมโครซอฟท์ เวิร์ด และเอ็กเซล)
-มีทักษะในการสื่อสารทั้งพูดและเขียนอย่างดีเยี่ยม
-มีความแม่นยำสูงในการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ
-มีทักษะในการบริหารองค์กรและบริหารเวลาอย่างดีเลิศ
-สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ตามลำดับความเร่งด่วนของงานโดยได้รับการควบคุมดูแลน้อยที่สุด
Job Details
รายละเอียดงาน
- มั่นในมาตรฐานการบริการแบบ SODEXO WAY
- จัดเตรียมและจัดเก็บข้อมูลสำหรับรายงานต่าง ๆ และรายงานไปยังสำนักงานใหญ่ตรงตามเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติงานบนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
- ปฏิบัติงานธุรการตามคำสั่ง
Welfare
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินพิเศษ/ เบี้ยขยัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.07.2019
ช่างเทคนิคอาวุโส/ช่างเทคนิค ดูแลงานระบบอาคาร (ประจำสาขาพื้นที่ บางซื่อ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร (ประจำสาขาพื้นที่ บางซื้่อ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
12.07.2019
หัวหน้า/พนักงานรักษาความปลอดภัย (สาขาพื้นที่ บางซื่อ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
พนักงานทำความสะอาด ประจำสาขา Huawei (ตึก G Tower พระราม9)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
Technician ประจำคลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.07.2019
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (สาขาสุรวงศ์ บางรัก)
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register