×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.04.2019 | Viewers 152
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตทวีวัฒนา]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
3. ขยัน ซื่อสัตย์ต่อองค์กร
4. มีความตื่นตัวและรักงานบริการ
5. สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานบริการ
Welfare
สวัสดิการ
Welfare (สวัสดิการ)
สวัสดิการสำหรับพนักงาน

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. เซอร์วิสชาร์จ
3. เครื่องแบบพนักงานพร้อมซักรีด
4. อาหารฟรี 2 มื้อ ระหว่างเวลาปฎิบัติงาน
5. วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน
6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 14 วัน
7. วันหยุดประจำสัปดาห์ 4-6 วันต่อเดือน
8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ สำหรับญาติสายตรง
9. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
10. การจัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านการทำงาน
11. มีโบนัส และการปรับเงินประจำปี
12.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (Staff Party)
13. ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.07.2019
Reservation Officer Part Time
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.07.2019
HR Officer - Time Attendance
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Duty Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Digital Marketing Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.07.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Security Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.07.2019
Executive Secretary to MD แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน (พัทยา) ประจำการที่กรุงเทพ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
15.07.2019
เจ้าหน้าที่พยาบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.07.2019
Lawyer ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Waitress and Waiter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.07.2019
Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
15.07.2019
Digital Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
15.07.2019
IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Driver
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
วิศวกรสุขาภิบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Demi Chef (Sushi Bar)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Project Director ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Restaurants Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
15.07.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
Chief Accounting ประจำที่ แอมเทล กรุงเทพ / จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
ทนายความ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Room Attendant
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
Duty Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
15.07.2019
Account Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Life Guard
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.07.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Sales Manager (Travel&Agent)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
15.07.2019
Draftman ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Thai Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Asst. HR Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Public Area Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Restaurant Captain
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.07.2019
Pay Master
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register