×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.07.2019 | Viewers 960
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพระนคร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ด้านเขียน อ่าน พูด ฟัง
- สามารถใช้โปรแกรมการแต่งได้ Adobe illustrator, Adobe Photoshop
- มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้สื่อดิจิตอลเป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
-Implements marketing and advertising campaigns in conjunction with the sales and F&B departments by preparing marketing and advertising strategies, planning and organizing promotional presentations and checking availability on the events calendar
-Keeps promotional materials ready by coordinating requirements with other key departments
Design, media, promotions, public relations hotels.
Welfare
สวัสดิการ
- มีชุดพนักงาน
- ประกันสังคม
- อาหาร 2 มื้อ
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน
- ประกันชีวิต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าบริการ เฉลี่ย 13,000 บาท/เดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
10.07.2020
Bartender @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
10.07.2020
Waiter & Waitress @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register