×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.09.2019 | Viewers 720
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตธนบุรี]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ประสบการณ์ทำงานตรงไม่ต่ำกว่า2 ปี จากโรงแรมที่มีขนาด350 ห้องขึ้นไป
- ประตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และเพื่อนร่วมงาน
Job Details
รายละเอียดงาน
- ประสานงานระหว่างแผนกแม่บ้านและแผนกต้อนรับ
- ตรวจสอบความเรียบร้อยให้ได้ตามที่ลูกค้าร้องขอ
- ดูแลจัดการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับแผนกต้อนรับ
- ประสานงานกับแม่บ้านเพื่อติดตาม เร่งห้อง ตรวจสอบความเรียบร้อย
- ดูแล Lost & Found ลงบันทึก และจัดการสต๊อก
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---