×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.08.2019 | Viewers 963
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
*มึความเป็นผู้นำและมั่นใจในการแก้ปัญหาต่างๆ
*มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
*มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก
*มีความเสียสละและพร้อมเรียนรู้งานในส่วนต่างๆ
*สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานและปรับตัวเข้ากับทีมได้ดี
*สามารถสื่อสารทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
*ดูแลและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
*เขียนรายงาน Duty Manager Report เป็นภาษาไทย
*แก้ปัญหาเมื่อมีลูกค้าร้องเรียนการบริการและปัญหาต่างๆ
*ปฏิบัติงานเป็นกะ (เช้า-บ่าย-ดึก)
*ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
*ดูแลความเรียบร้อยของการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนัตขัตฤกษ์
Welfare
สวัสดิการ
- เงินค่าบริการ (ประมาณ 4,500 - 6,000 บาท/เดือน)
- ประกันกลุ่ม
- อาหาร 3 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด
- วันหยุดประจำสัปดาห์ ละ 2 วัน
- วันหยุดวันเกิด 1 วัน
- วันหยุดตามประเพณี ขั้นต่ำ 15 วัน
- วันหยุดพักร้อน 7 วัน/ปี (ทำงานครบ 3 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน)
- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงพนักงานดีเด่น และ งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน 4 ไตรมาส/ปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 1 ครั้ง/ปี
- อบรมพนักงาน (อบรมทั่วไป และ อบรมภาคบังคับ)
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---