×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.02.2020 | Viewers 1,726
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความเป็นผู้นำสูง สามารถเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีความมั่นใจในการกระจายอำนาจและบริหารบุคคล
- มีความสามารถในการเจรจา ต่อรอง และและทักษะการนำเสนอที่ดี
- สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดี
- มีระเบียบวินัยในตนเองสูง
- สามารถจัดการงานเอกสารภายในแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการสอนงาน
Job Details
รายละเอียดงาน
- กำกับดูแลและประสานงานตามแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการขององค์กร
- ให้คำปรึกษาในการจ้างงาน การพัฒนา และดำเนินการตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
- ดูแลการทำจ่ายเงินเดือนและค่าบริการตามวงรอบ
- ดูแลและเบิกจ่ายเงินต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้
รับตามนโยบายของโรงแรม
- ควบคุมระบบบันทึกเวลาการทำงาน
- จัดเตรียมคู่มือ เอกสาร หรือมอบหมายและดูแลงานในส่วน
ของเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม / ซักรีด
- อาหารพนักงาน 2 มื้อ
- วันหยุด 6 วัน/ เดือน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันลาพักร้อน ตามอายุการทำงาน
- ประกันสังคม
- สวัสดิการเยี่ยมไข้
- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- เงินค่าเช่าบ้าน
- ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
08.08.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.08.2020
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.08.2020
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
08.08.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.07.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.07.2020
Technician [ช่างเทคนิค]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.07.2020
Mechanical Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.07.2020
Corporate Sale Manager / Assist. Sale Manager (BKK Office)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.07.2020
Assistant Director of Sales / Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register