×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.06.2019 | Viewers 407
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ด้านจองห้องพัก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ประสบการณ์ด้านต้อนรับส่วนหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
รับจองห้องพักโรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge
ห้องอาหารแคนทีน
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เครื่องแบบพนักงาน
ประกันสังคม
เงินชวยเหลือสวัสดิการด้านอื่น ๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.01.2020
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.01.2020
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.01.2020
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
10.01.2020
Assistant Front Office Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ]รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
10.01.2020
Assistant Hotel Manager [โรงแรมย่านถนนข้าวสาร)รายได้ 25,000 บาทขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
06.01.2020
Food and Beverage Manager (ปฎิบัติงานโรงแรมภายในเครือสวัสดีและวรบุรี)รายได้ 25,000 บาทขึ้นไป
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
06.01.2020
Housekeeping Clerk (โรงแรมย่านถนนข้าวสาร)รายได้10,000 บาทขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.01.2020
Technician [ช่างเทคนิค] รายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.01.2020
Sales Coordinator [ผู้ประสานงานฝ่ายขาย]รายได้ 12,000 บาท ขึ้นไปตามประสบการณ์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.01.2020
General Manager [ผู้จัดการทั่วไป](ปฎิบัติงานโรงแรมในเครือได้ทุกแห่ง) รายได้ ขึ้นอยู่กับประสบการ์ณ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.01.2020
Guest Service Agent [GSA] สาขาพัทยา(รายได้ 11,000 บาท ขึ้นไป)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.01.2020
Resident Manager (ปฎิบัติงานโรงแรมในเครือได้ทุกแห่ง)รายได้ ขึ้นอยู่กับประสบการ์ณการทำงาน
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.01.2020
Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ]รายได้ 13,000 บาทขึ้นไป ปฎิบัติงานที่สุขุมวิท ซอย 4
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.01.2020
Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม] รายได้ 25,000บาท ขึ้นไป(สาขาสุขุมวิทซอย 4 และสาขาพัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
03.01.2020
IT SUPERVISOR รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการ์ณการทำงาน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
03.01.2020
GSA รายได้ 10,000 ขึ้นไป สาขาสุขุมวิทซอย 4 และ สาขาถนนข้าวสาร
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
03.01.2020
Housekeeping Manager รายได้ 25,500 บาทขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
27.12.2019
Commis III
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register