×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.06.2019 | Viewers 374
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ด้านจองห้องพัก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ประสบการณ์ด้านต้อนรับส่วนหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
รับจองห้องพักโรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge
ห้องอาหารแคนทีน
วันหยุดประจำสัปดาห์
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เครื่องแบบพนักงาน
ประกันสังคม
เงินชวยเหลือสวัสดิการด้านอื่น ๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.08.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.08.2019
Administrative Project Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
23.08.2019
Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.08.2019
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.08.2019
HK Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
08.08.2019
Assistant Hotel Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
07.08.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
07.08.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
07.08.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
27.07.2019
Electrical and Sound Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.07.2019
Trainee
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.07.2019
Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
26.07.2019
store & Receiving
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.07.2019
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
26.07.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.07.2019
พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register