×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.12.2019 | Viewers 478
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
- Assist in drawing up the marketing plan annually with the Director of Sales and Marketing (including section on Corporate Accounts).
- Keeps a record on former, existing, potential clients and a profile of each of them.
- Organizes regular visits in accordance to a predetermined plan.
- sales and other related activities for the preceding month.
- Presents a summary of his/her visits to the Director of Sales and Marketing on a weekly basis (Weekly Sales Plan) prior and after the week is completed.
- Ensures that all new clients have no negative credit references.
- Records all daily sales.
- Records the statistics of his/her sales accounts.
- Submits production reports on his/her list of accounts on a monthly basis.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.02.2020
Secretary to Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Commis Butcher
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.02.2020
Main Kitchen Sous chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.02.2020
Laundry Operator /คนพิการ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.02.2020
1st Cook Main Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.02.2020
Laundry
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.02.2020
Chef de Partie / Cold Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Commis Bakery
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.01.2020
HK Attendant (Room)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.01.2020
HK Attendant (Public)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register