×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.02.2020 | Viewers 2,064
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางคอแหลม]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 40 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการโรงแรม /บริหารธุรกิจ หรือสายงานด้านการบริการ
4. มีประสบการณ์ ในสายงาน 7-10 ปี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และจีนได้
6. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ
7. มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
8. มีความรู้ด้านการบริหาร และจัดการปัญหาได้เป็นอย่างดี
9. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานได้ตามเวลาที่บริษัทฯกำหนด
Job Details
รายละเอียดงาน
1. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน จัดการ และพัฒนาองค์กรตามเป้าหมายของบริษัทฯ
3. ดูแลและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการทำงานของบุคคลากรให้เป็นไปตามนโยบาย
4. อนุมัติและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ก่อนดำเนินการ
5. ดูแลและความคุมงบประมาณต่างๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. Service Charge (ตามนโยบายของบริษทฯ)
3. อาหาร 1 มื้อ
4. เครื่องแบบพนักงาน
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. วันหยุดพักร้อนประจำปี 6-14 วัน/ปี (ตามเงื่อนไขบริษัท)
7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน /ปี
8. การปรับเงินเดือนประจำปี
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
10. อบรบความรู้ในสายงาน
11. ตามข้อตกลงของบริษัทฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
27.09.2020
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.09.2020
Waiter [พนักงานเสริฟชาย]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.09.2020
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.09.2020
Steward ( พนักงานล้างจาน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
27.09.2020
Sales Executive
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.09.2020
Reservation Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.09.2020
Steward Supervisor (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.09.2020
Electrical and Sound Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.09.2020
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register