×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.12.2019 | Viewers 369
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสวนหลวง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี
- มีประสบการณ์ 1- 2 ปี
- สามารถเข้ากะตามตารางงานได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- มีความรู้เเละความสามารถ ในการทำงานซ่อมเเซมเฟอร์นิเจอร์ เเละ
งานไม้ต่างๆ เช่น ซ่อมสีเฟอร์นิเจอร์ โป๊วสีไม้ งานฝ้า ในโรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- 2 Days off / Week
- อาหาร ฟรี 2 มื้อ
- Birthday Party
- เงินช่วยเหลือตลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือ กรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
- ค่าภาษาที่โรงแรมต้องการ
- เงินสมทบการแต่งงาน
- ค่ากะดึก
- เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
- การฝึกอบรม
- ประกันสังคม
- วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี
- และอื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---