×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.11.2019 | Viewers 265
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Si Thammarat
นครศรีธรรมราช

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. อายุไม่เกิน 45 ปี เพศ ชาย/หญิง
2. มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา
3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจด้านงานทำความสะอาดของโรงแรมเป็นอย่างดี
4. มีภาวะผู้นำมีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการจัดการภายในที่ดี
5. ทำงานเป็นทีมและสามารถสอนงานได้
6. สามารถทำงานเป็นกะหรือล่วงเวลาได้
7. มีประสบการณ์ทางแม่บ้านโรงแรมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4 ปีขึ้นไป
8. *มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าแม่บ้านโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยทั้งในส่วนของโรงแรม ห้องน้ำ ล้อบบี้รับรองลูกค้า พื้นที่โดยรอบ
- กำหนดมาตรฐานและความสะอาดและตรวจดูแลพื้นที่
- วางแผนจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานแม่บ้าน
- วางกฏระเบียบวิธีปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ
- จัดทำรายงาน และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
- วางแผนและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้ครอบคลุมเกี่ยวกับหน้าที่งานต่างๆในแผนกแม่บ้าน
- มีความสามารถในการจัดการ การบริหาร และการจูงใจ พนักงานในการทำงาน
- จัดทำรายงานและตรวจสอบเอกสารประจำวันได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์
3. สะสมวันหยุดตามประเพณี
4. ยูนิฟอร์ม
5. ที่อยู่ในกรณีที่ไม่ใช่คนพื้นที่
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---