×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.01.2020 | Viewers 577
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการให้บริการ Check In & Check Out
2. จัดเตรียมและตรวจสอบห้องพักสำหรับลูกค้าสำคัญ
3. ให้การบริการ ให้การช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
4. ประสานงานภายในแผนก ระหว่างแผนก รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริการลูกค้า
5. บริการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆแก่ลูกค้า
6. บันทึกข้อมูลและจัดเตรียมรายงานให้กับฝ่ายบริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง
7. ดูแลการให้บริการ สำหรับลูกค้าในโอกาสพิเศษต่างๆ
8. มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Job Details
รายละเอียดงาน
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการบริหารจัดการการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี
- มารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือล้น
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามีความริเริ่มสร้างสรรค์
Welfare
สวัสดิการ

* 5 working day per week
* 10,000 THB Service Charge monthly
* Training & Development
* Vacation and Public Holiday
* Social Security
* Group Insurrance (IPD)
* OPD 36,000THB per year
* Dental Allowance 6,000THB per year
* Provident Fund
* Uniform
* Meal Allowance 1,800THB per month
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
04.06.2020
ช่างซ่อมบำรุง (สาขาเพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register