×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.04.2021 | Viewers 2,196
Salary :
เงินเดือน
40,001 - 50,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกอกน้อย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.สัญชาติไทย
2.เพศหญิงเท่านั้น
3.อายุ 40-45 ปี
4.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี
5.มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีโรงแรมไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากไม่เคยผ่านไม่รับพิจารณา)
6.มีบัตรผู้ทำบัญชี
7.มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี
8.เคยประสานงานเจ้าหน้าที่สรรพากร
10.มีความละเอียดรอบคอบ
11.มีความเป็นผู้นำ
12.สามารถปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
Job Details
รายละเอียดงาน
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนาวทาง การดำเนินงานของบริษัท
2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฎิบัติที่ได้วางไว้
3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบการกำไรขาดทุนและรายงานทางบัญชีต่างๆ
4.ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
5.ควบคุมการจัดทำงบประมานของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงาน ประมาณที่าวางไว้
6.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงานประจำที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
Welfare
สวัสดิการ
1. พนักงานประจำรายเดือน
2. วันหยุด 2 วัน / สัปดาห์
3. เซอร์วิสชาร์จ ขั้นต่ำ 4,000 บาท
4. มีอาหาร 2 มื้อ
5. วันหยุดพักผ่อนประจําปี
6. วันหยุดนักขัตฤกษ์
7. ประกันสังคม
8. เงินโบนัสประจําปี
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. ประกันชีวิต
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---