×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.05.2021 | Viewers 2,477
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 25 years old
อายุไม่เกิน 25 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี


เงื่อนไข
โปรดระบุวันที่เริ่มฝึก-วันที่ฝึกเสร็จใน resume ด้วย
Job Details
รายละเอียดงาน
เตรียมงานเอกสารของแผนก
ประสานงานกับแผนกต่างๆ
เป็นผู้ช่วย Chief Engineer (งานออฟฟิศ)
Welfare
สวัสดิการ
ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
อาหารฟรี 2 มื้อในวันทำงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---