×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.03.2020 | Viewers 824
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-มีประสบการณ์บริหารร้าอาหาร 3 ปีขึ้นไป
-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-มีทักษะในการปกครองคนหมู่มาก
-มีความรู้ความสามารถในการบริหารร้านอาหารตามกฏ
สาธารณสุข และความสะอาดมาตรฐาน
-ตอบสนองนโยบายบริษัทได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
-มีภาวะผู้นำที่ดีและ มีความซื่อสัตย์
-เงินเดือนตามตกลง สมัครพร้อมสัมภาษณ์เริ่มงานทันที
Job Details
รายละเอียดงาน
- บริหารร้านให้มีผลประกอบการ มีมาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย
- เป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน (Shadow of Leader)
- ดูแลมาตรฐานการทำงานของพนักงาน
- จัดตารางพนักงานให้เหมาะสมกับยอดขายในแต่ละวัน
- จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับพนักงานใหม่ รวมถึงการ
ทดสอบทักษะของพนักงานเก่าด้วย
- จัดตำแหน่งการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมกับเวลา ทักษะ
และการเรียนรู้
- คอยประเมินทักษะการทำงานของพนักงาน รวมถึงพฤติกรรมส่วนตัว
- คอยสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน พฤติกรรมส่วนตัวของ
พนักงานในการทำงาน และเรื่องความสามัคคีในการทำงาน
Welfare
สวัสดิการ
- 2แรงวันนักขัตฤกษ์
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักร้อนประจำปี
- วันหยุดรายสัปดาห์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---