×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.01.2020 | Viewers 561
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศหญิง
2.อายุไม่เกิน 40 ปี
3.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.มีประสบการณ์ด้านการขายห้องพักและห้องประชุมโรงแรม 5 ปีขึ้นไป
5.มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ได้
6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
7.มีความชำนาญในด้านการใช้คอมพิวเตอร์
8.มีทักษะความเป็นผู้นำและการพัฒนาที่ดี
9.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและตรงตามกำหนดเวลา
10.กระตือรือร้นและสร้างสรรค์
11.ทำงานเป็นทีม
12.มีใบอนูญาติขับขี่และมียานพาหนะเป็นของตัวเอง
13.สามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม และชอบพบปะผู้คน
Job Details
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ:
1.ดูแลรับผิดชอบงานขายห้องพักกลุ่ม Corporate และ Travel Agent
2.กำหนดกลยุทธ์และแผนการขายประจำเดือนและประจำปี
3.วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและของคู่แข่ง
4.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเก่า
5.สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าบริษัทและตัวแทนการท่องเที่ยว
6.เจรจาเงื่อนไขของข้อตกลงและปิดการขาย
7.จัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปี
Welfare
สวัสดิการ
1.ค่าบริการ
2.ประกันสุขภาพกลุ่ม (ครอบคลุม ทั้งคู่สมรสและบุตร)
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ตรวจร่างกายประจำปี
5.ประกันชีวิต
6.ค่าน้ำมัน
7.วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน
8.วันหยุดนักขัตฤกษ์
9.วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดวันเกิด
10.ปรับเงินประจำปี
11.โบนัสประจำปี
12.อาหารสำหรับพนักงาน 2 มื้อ
13.ของขวัญวันเกิด
14. ค่าอาหารOC.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.02.2020
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Executive Secretary to CEO.
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Trainee
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
พนักงานเสริฟ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register