×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.12.2019 | Viewers 507
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Possesses knowledge and experience in the tenets of traditional marketing. Marketing degree is welcomed but not required with relevant work experience.
- Demonstrates creativity and documented immersion in social media. (Give links to profiles as examples).
- Proficient in content marketing theory and application.
- Experience sourcing and managing content development and publishing.
- Exhibits the ability to jump from the creative side of marketing to analytical side, able to demonstrate why their ideas are analytically sound.
- Displays in-depth knowledge and understanding of social media platforms, their respective participants (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest etc.) and how each platform can be deployed in different scenarios.
- Maintains excellent writing and language skills.
- Enjoys a working knowledge of the blogging ecosystem relevant to the company- s field.
- Displays ability to effectively communicate information and ideas in written and video format.
- Exceeds at building and maintaining sales relationships, online and off.
- Practices superior time management.
- Is a team player with the confidence to take the lead and guide other employees when necessary. (ie: content development, creation and editing of content, and online reputation management).
- Makes evident good technical understanding and can pick up new tools quickly.
- Maintains a working knowledge of principles of SEO including keyword research and Google Analytics. Highly knowledgeable in the principles of - Search and Social.-
- Possesses functional knowledge and/or personal experience with WordPress CMS (self-hosted).
- Demonstrates winning Social Customer Service techniques such as empathy, patience, advocacy and conflict resolution.
- Possesses great ability to identify potential negative or crisis situation and apply conflict resolution principles to mitigate issues.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Manage social media marketing campaigns and day-to-day activities including:
- Develop relevant content topics to reach the company- s target customers.
- Create, curate, and manage all published content (images, video, written and audio/podcast).
- Monitor, listen and respond to users in a - Social- way while cultivating leads and sales.
- Conduct online advocacy and open a stream for cross-promotions.
- Develop and expand community and/or influencer outreach efforts.
- Oversee design (ie: Social media graphics for Facebook cover, profile pic, thumbnails, ads, landing pages, Twitter profile, Blog, etc.).
- Design, create and manage promotions and social ad campaigns, being sure to integrate with company- s overall marketing campaign plan and channels.
- Create and manage an online review funnel for building online reviews and reputation. Monitor online reviews and respond to each review timely and with care.
- Analyze key metrics and tweak strategy as needed.
- Compile reports for management showing results (ROI).
- Become an advocate for the company in social media spaces, engaging in dialogues and answering questions where appropriate.
- Demonstrate ability to map out a comprehensive marketing plan. Drive strategies that are proven by testing and metrics.
- Develop organizational elements in order to implement a proactive process for capturing happy, loyal customer online reviews.
- Monitor trends in social media tools, applications, channels, design and strategy.
- Implement ongoing education to remain highly effective.
- Identify threats and opportunities in user-generated content surrounding the company. Report notable threats to appropriate management.
- Analyze campaigns and translate anecdotal or qualitative data into recommendations and plans for revising social media, content marketing, SEO and social advertising campaigns.
- Monitor effective benchmarks (Best Practices) for measuring the impact of social media campaigns. Analyze, review, and report on effectiveness of campaigns in an effort to maximize results.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---