×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.01.2020 | Viewers 328
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Phangan
เกาะพะงัน

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
-มีประการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย

เอกสารในการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัว/ ประวัติการทำงาน (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. รูปถ่าย 1 ใบ
6. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7.หน้าสมุดบัญชีธ.กรุงศรีอยุธยา
Job Details
รายละเอียดงาน

Contact
ข้อมูลติดต่อ
k.Mint (Asst.Gm)
14/1 หมู่ 8 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน เกาะพะงัน
เว็บไซต์ : www. loyfanaturalresort.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.01.2020
Guest Service Agent
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.01.2020
รปภ. - security
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.01.2020
Bell Man & Driver
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.01.2020
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
19.01.2020
Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.01.2020
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.01.2020
พนักงานนวด
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.01.2020
Gardener (คนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.01.2020
พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.01.2020
Receptionist [พนักงานต้อนรับ]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.01.2020
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.01.2020
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register