×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 31.01.2020 | Viewers 480
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.02.2020
Restaurant Manager - The Roof Bar 38 floor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
25.02.2020
Assistant Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
25.02.2020
Banquet Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
25.02.2020
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Marketing Communication Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
25.02.2020
Engineer Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Assistant Director of Sales and Marketing-Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Sales Manager - Banquet
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Senior Therapist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Technician [ช่างเทคนิค]
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.02.2020
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Assistant Sales Manager - Banquet
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2020
Sales Manager - Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register