×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.11.2020 | Viewers 513
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองสาน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
Welfare
สวัสดิการ
Permanent
1.Service Charge เงินค่าบริการ(สำหรับพนักงานชั่วคราวจะได้รับ50%)
2.2 Days Off per Week วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
3.Meal อาหารสำหรับพนักงาน
4.Uniform ชุดพนักงาน
5.Group Insurance ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ (รวมครอบครัวสำหรับพนักงานประจำ )
6.Provident fund กองทุนสำรองลี้ยงชีพ 100% ในส่วนของนายจ้างไม่นับอายุงาน
7.SSO ประกันสังคม
8.Go Hilton Benefit ห้องพักราคาพิเศษสำหรับเพื่อนร่วมงาน
9.Food and Beverage Discount ส่วนลด 50% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
10.Annual Medical Check-up ตรวจสุขภาพประจำปี
11.Vacation Leave วันลาพักร้อน
12.Team Member Party, Team Member Outing
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
03.12.2020
นักศึกษาฝึกงาน Student trainee - Housekeeping
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.12.2020
นักศึกษาฝึกงาน Student Trainee - F&B Service
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.11.2020
นักศึกษาฝึกงาน Student trainee - Security
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.11.2020
นักศึกษาฝึกงาน Student trainee - Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register