ขอแจ้งลูกค้า www.hoteljob.in.th ทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 บริษัทจึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน
หากต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ 088-1478-898 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -​17.30 น.
×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.02.2020 | Viewers 769
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
*มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และผู้ใตับังคับบัญชาสำหรับงานครัว
*มีความสามารถในการควบคุม ลด เพิ่ม หรือ รักษามาตรฐานในการปรุงอาหารเพื่อบริการอก่ลูกค้า
*มีทักษะในการคิดคำนวนต้นทุนการผลิต ควบคุม และมีแนวทางในการบริหารจัดการ วัตถุดิบ สินค้าคงคลังได้ดี
*มีความเสียสละ ยืดหยุ่น เรื่องเวลา
*มีความรู้ ความสามารถ ในทักษะคอมพิวเตอร์ได้ดี
*สามารถสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด และตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่างๆ
Job Details
รายละเอียดงาน
*บริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าของโรงแรม
*บริหารจัดการบุคคลากรในแผนกครัวและสจ๊วต
*ดูแลจัดการ จัดสรร บริหารงานภายในครัว ทั้งในเรื่องการจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การวางแผนงานต่างๆ
*ดูแลและรับผิดชอบในการจัดการอาหารเช้า เมนูอาหารเช้า
*สร้างสรรค์และคิดโปรโมชั่นสำหรับร้านอาหาร ตลอดทั้งปี
*ประสานงานในการจัดซื้อ เปรียบเทียบ และมีอำนาจในการต่อรองผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้ากับทางร้านค้าต่างๆ
*ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งแผนก
Welfare
สวัสดิการ
- เงินค่าบริการ (ประมาณ 4,500 - 6,000 บาท/เดือน)
- ประกันกลุ่ม
- อาหาร 3 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด
- วันหยุดประจำสัปดาห์ ละ 2 วัน
- วันหยุดวันเกิด 1 วัน
- วันหยุดตามประเพณี ขั้นต่ำ 15 วัน
- วันหยุดพักร้อน 7 วัน/ปี (ทำงานครบ 3 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน)
- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงพนักงานดีเด่น และ งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน 4 ไตรมาส/ปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 1 ครั้ง/ปี
- อบรมพนักงาน (อบรมทั่วไป และ อบรมภาคบังคับ)
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---