×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.02.2020 | Viewers 80
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์ด้านงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม
- ใช้โปรแกรม Opera ได้ดี
- ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความอดทนต่อแรงกดดัน
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
- ค่าบริการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารที่แคนธีนพนักงาน
- ประกันกลุ่ม มีสิทธิผู้ป่วยนอก
- ประกันสังคม
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี

Welfare & Benefits
- 2 Day off/ Week
- Service Charge
- Provident Fund
- Uniform
- Meals at Staff Canteen
- Group Insurance with OPD
- Social Security Fund
- Public Holidays
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Department (HR)
320 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.novotelbangkoksilom.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.02.2020
Guest Service Officer (GSO)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Rooms Division Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Waiter/Waitress (พนักงานเสิร์ฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Operator-GSA
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.02.2020
Training Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Bar Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
นักศึกษาฝึกงาน แผนกช่าง Engineering
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
นักศึกษาฝึกงาน ต้อนรับส่วนหน้า/ เสิร์ฟ/ ครัว/ แม่บ้าน/บัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกทรัพยากรบุคคล
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.02.2020
นักศึกษาฝึกงานแผนกครัว
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register