×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.03.2020 | Viewers 648
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์ด้านงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม
- ใช้โปรแกรม Opera ได้ดี
- ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความอดทนต่อแรงกดดัน
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
- ค่าบริการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารที่แคนธีนพนักงาน
- ประกันกลุ่ม มีสิทธิผู้ป่วยนอก
- ประกันสังคม
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี

Welfare & Benefits
- 2 Day off/ Week
- Service Charge
- Provident Fund
- Uniform
- Meals at Staff Canteen
- Group Insurance with OPD
- Social Security Fund
- Public Holidays
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---