×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.03.2020 | Viewers 411
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
ขับรถยนต์ได้ (จะพิจราณาเป็นพิเศษ)
สามารถใช้โปรแกรม word, Excel ได้
มีประสบการณ์เรื่องการดูแลระบบร้านและพนักงาน
ต้องมีความเป็นผู้นำ
มีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อบุคคลภายใน และ ภายนอก
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ดูแลระบบงานของร้านและพนักงานในร้าน
2. ดูแลเรื่องการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---