×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.03.2020 | Viewers 469
Salary :
เงินเดือน
40,001 - 50,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Yes
รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Qualification ;

- Bachelor' s degree of higher in Culinary Arts, Food Service Technology, management or related filed.
- At least 5 years as Japanese Chef in 5 Stars hotel of high-end catering or executive corporate dining or manage multiple kitchens would be advantage.
- Have a strong working knowledge in Japanese Food.
- Have knowledge of food nutrition and food design.
- Would be preferable to communicate Thai / English.
Job Details
รายละเอียดงาน
Responsibilities ;

- Expertly cutting, Slicing and filleting different types of fish.
- Inspecting the quality of fruits, vegetables and fish used to prepare sushi dishes and information the Executive Chef when quality is sub-standard.
- Preparing various types of sushi dishes according to established guidelines on quality, portion size, presentation and food safety.
- Maintaining a clean work environment in order to prevent food contamination.
Regularly talking inventory of food supplies and other products.
- Reporting any problems with kitchen equipment to the manager on duty.
- Sterilizing all utensils, instruments and equipment used in sushi preparation before every use.
- Communication with wait staff to ensure that special requests and food allergy considerations are met.
- Control COGs and Set up the master recipe.
- Created and planning food promotion for all year.
- Take care all the Japanese Restaurant, Japanese recipe and Japanese bento delivery.
- Set up and Planning Training program for Kitchen staff.
Welfare
สวัสดิการ
Benefits:

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์เครือปิ่นทอง
- กองทุนสวัสดิการพนักงาน
- ค่าตำแหน่ง
- สวัสดิการที่พัก
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ชุดฟอร์มบริษัท
- เงินสงเคราะห์การเสียชีวิต,เงินสงเคราะห์การประสบภัยพิบัติ
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ
- เงินปรับประจำปี
- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---