×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.03.2020 | Viewers 434
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศ หญิง หรือ ชาย
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีประสบการณ์ชงกาแฟ และเสริฟ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
บุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
มีใจรักงานบริการ
สามารถเข้างานเป็นกะได้
สามารถเดินทางมาทำงานได้เอง
Job Details
รายละเอียดงาน
บารีสต้า
- จัดเตรียมเครื่องดื่มสำหรับบาร์และลูกค้า
- โต้ตอบกับลูกค้ารับคำสังซื้อและให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าแและให้คำแนะนำ ผสมส่วนผสมเพื่อเตรียม
เครื่องดื่มค็อกเทล
พนักงานเสริฟ
- บริการอาหารและเครื่องดื่มลูกค้าที่โต๊ะ
- เสนอเมนูอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้า และคอยให้รายละเอียดโดยละเอียด
เมื่อถูกถาม
- เตรียมโต๊ะ เครื่องมือ และน้ำให้พร้อมบริการแก่ลูกค้า
Welfare
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์เครือปิ่นทอง
กองทุนสวัสดิการพนักงาน
ค่าตำแหน่ง
สวัสดิการที่พัก
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ชุดฟอร์มบริษัท
เงินสงเคราะห์การเสียชีวิต,เงินสงเคราะห์การประสบภัยพิบัติ
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
เงินปรับประจำปี
เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---