×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.07.2020 | Viewers 1,063
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Age 30-45 Year olds/ Thai Nationality / Male or Female
- Bachelor's Degree in Accounting/ Finance, or any related Business Administration field
- Good spoken and written English
- Computer literacy, especially in Microsoft Word, Excel and Internet skills or any hotel
operating software
- Minimum of 5 years working experienced in hotel business involving accounting tasks
including preparation of accounting and financial reports.
- Experienced in accounting, finance, budgeting, cost control and taxation for hotel
business.
- Coordination, interpersonal, communication, and presentation skills
- A strong team player, who is organized and creative in work improvement process
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Department (Human Resources)
88 North Sathorn Road, Silom Bangrak Bangkok  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.evergreen-hotels.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
07.07.2020
Duty Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.07.2020
Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.07.2020
Assistant IT Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.07.2020
Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.07.2020
Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.07.2020
Assistant Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.07.2020
Assistant Training Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.07.2020
Senior Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register