×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.05.2020 | Viewers 432
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Age 21-40 Year olds/ Thai Nationality / Male or Female
- Bachelor's Degree in Accounting,Fianance, Or any related Business Administration field
- Work in Accounting and Finance at least 1 year experience in Hospitality services industry or related filed will be advantaged.
- Knowledge of basic operating systems like Microsoft Word, Excel
- Can communicate in English

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
07.07.2020
Duty Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.07.2020
Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.07.2020
Assistant IT Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.07.2020
Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.07.2020
Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.07.2020
Assistant Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.07.2020
Assistant Training Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.07.2020
Senior Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register