×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.05.2020 | Viewers 846
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- 3 years experience in the recreation/health club operations or related professional area.
- Spa manager license
- Communication skill

Job Details
รายละเอียดงาน
- Manages overall operations of Fitness Center and Spa areas.
- Responsible for guest and employee satisfaction as well as meeting standards and financial goals.
- Develops and implements marketing strategies for fitness assessment center and health programs.
- Plans and implements special recreational opportunities for resort guests as business demands.
- Maintains and enforces safety standards and procedures with the recreation staff.
- Manages pool areas, including overall maintenance, daily upkeep and cleanliness.
- Monitors quality, standards and meets the expectations of the customers on a daily basis.
Welfare
สวัสดิการ
- Service charge
- Uniform
- Meals
- Social Security
- Group insurance
- OPD / Dental
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
10.08.2020
Banquet Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register