×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.04.2021 | Viewers 2,886
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญาตรี มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
2. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.45 - 18.00 น. และสามารถทำงานวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ / สามารถทำงานนอกเวลาได้
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office และใช้งาน Internet, Application ได้ดี
4. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน / มีไหวพริบในการแก้ปัญหา / มีมนุษญสัมพันธ์ที่ดี / สามารถเก็บความลับได้ดี / มีความซื่อสัตย์ / เป็นผู้มีทัศนคติดี / สามารถทำงานเป็นทีม / สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6. สามารถเดินทางนอกสถานที่ได้
Job Details
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลเรื่องเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานต่างๆ ส่งให้ผู้บริหาร
- การจัดเตรียมการประชุม / ดูแลเอกสารที่สำคัญของบริษัทและจดรายละเอียดการประชุม
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร สนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร/องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถโต้ตอบจดหมาย (เอกสาร / E-Mail) และพิมพ์งานที่สำคัญได้
- ติดตาม ดูแล คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายงาน / งานส่วนตัวต่างๆ ของผู้บริหาร

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.06.2021
Housekeeping Supervisor (ประจำสีลมซอย 6)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Reservation Officer (ประจำสาขาอารีย์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Front Office Supervisor (ประจำสาขาอารีย์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.06.2021
Room Maid/ Room Boy (ประจำลาดพร้าว)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2021
Demi Chef (ประจำสุขุมวิท 58)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2021
Commis I (สุขุมวิท 58)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2021
Technician [ช่างประจำอาคารประจำสาขาหัวลำโพง]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2021
Technician (ประจำสีลมซอย 6)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2021
Demi Chef (ประจำสีลมซอย 6)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2021
Room Boy ( ประจำสาขาอ่อนนุช )
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2021
Front Office Supervisor ( ประจำสาขาอ่อนนุช สุขุมวิท 58 )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2021
Guest Service Agent (สาขาอ่อนนุช)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.06.2021
Waiter/Waitress ( ประจำสาขาอ่อนนุช สุขุมวิท 58 )
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.06.2021
Night Receptionist (ประจำสาขาเพลินจิต)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2021
Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างประจำสาขาอ่อนนุช]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register