×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.06.2022 | Viewers 1,145
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
2. หน้าตายิ้มแย้ม / มีมนุษยสัมพันธ์ดี / บุคลิคภาพดี
3. มีความละเอียดรอบคอบ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. อ่าน Log book และนับเงินทอนให้ครบ
2. จัดเตรียมบิล Captain order ให้กับพนักงานเสิร์ฟ และห้ามให้พนักงานเสิร์ฟมาหยิบ Captain order เอง
3. ห้ามให้แคชเชียร์เขียนรายการอาหารเอง (ยกเว้นในกรณีจำเป็น ที่พนักงานเสิร์ฟไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน)
4. เปิดโปรแกรม ใช้ Password ของตนเองทุกครั้ง เตรียมความพร้อมที่ทำงาน
5. ตรวจเช็คเครื่อง EDC ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่
6. Cashier รอบเช้าต้องแยกคูปองอาหารให้ถูกประเภทในการตีตัดจ่าย
7. เขียนใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเมื่อลูกค้าต้องการ
8. Cashier ต้องรู้จักและจดจำประเภทของรายการอาหาร
9. Cashier มีหน้าที่ต้องอยู่ประจำ Outlet ถ้ายังไม่หมดเวลาทำงาน
10. Cashier ต้องดูและทำความเข้าใจ Report ในการจัดทำ Sale Report
11. ปิดรอบ นับเงินทอนให้ครบ เขียนรายได้ลงใน Cashier drop พิมพ์รายงาน PD02 ของแต่ละรอบมาเช็คงานก่อนที่จะนำงานใส่แฟ้ม
10. ส่งให้ Night cashier ตรวจเช็คอีกที
12. ปฏิบัติตนตามคำสั่งและคำแนะนำของผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มใจ
13. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงแรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน
14. ให้ความร่วมมือในการประสานงานทั้งภายในแผนกและระหว่างแผนกอื่น
15. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงแรม
16. รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1.สวัสดิการประกันสังคม
2.เงินค่าบริการ (SERVICE CHARGE)
3.เบี้ยขยัน
4.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5.วันหยุดนักขัตฤกษ์
6.ยูนิฟอร์ม
7.อาหาร 1-2 มื้อ (ขึ้นอยู่กับรอบการทำงาน)
8.ตรวจสุขภาพประจำปี
9.ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด