×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.10.2020 | Viewers 627
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- จบการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
- มีความละเอียด รอบคอบ รักความก้าวหน้า
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
- มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
- สามารถทำงานวัน จันทร์ -เสาร์ได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบรายงานเงินรับประจำวัน รายได้ค่าห้องรายวัน
- ดูแล/เบิก-จ่าย เงินสดย่อย บันทึกค่าใช้จ่ายลงระบบ เพื่อเบิกชดเชยเงินสดย่อย เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติจ่าย
- ติดตาม/ทวงหนี้ ยอดคงค้างชำระค่าห้องพัก Agent ใน A/R (บัญชีลูกหนี้)
- ตรวจสอบเอกสารการวางบิลจาก Supplier ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
- ออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
- ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3, 53 และจัดทำรายงาน ภงด. 3, 53 เพื่อทำส่ง
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย ประจำเดือน
- บันทึกบัญชีขาย บัญชีลูกหนี้ บัญชีจ่าย
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Contact
ข้อมูลติดต่อ
สุรัฐพร (แผนกบุคคล)
168 ซอยแจ้งวัฒนะ 13 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : narra-th.book.direct
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.10.2020
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.10.2020
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.10.2020
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.10.2020
พนักงานบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.10.2020
พนักงานเสริฟ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register