×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.10.2020 | Viewers 572
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
- Degree in Marketing would be an advantage.
- Strong project management / organizational skills.
- Good communication and presentation skill in Thai and English
- Previous experience in a similar role.

Job Descriptions
Helping Marketing Manager Planning, developing and implementing effective marketing communication campaigns.
Using the full marketing mix for the company- s marketing communications.
Understanding the services and customer profile and writing thorough specs for each.
Writing copy for all marketing collateral, including marketing report and filing all documentation.
Monitoring ongoing campaign spends against the budget, keeping accurate records and highlighting where variances occur.
Producing an accurate summary of total spend at the end of marketing.
Undertaking detailed ongoing analysis of marketing campaigns to ensure targets are met.
Assisting in the sales of ongoing competitor analysis and reporting, with particular reference to pricing, presentation, and promotion.
Assisting Marketing Manager with all area
Perform administrative duties
Manage and coordinate promotion and advertising with Hotel and Attraction including online and offline
Manage and coordinate for blogger and media visits
Manage and coordinate with advertising agencies for all advertising we need.
Manage and coordinate CSR projects with the sales team.
Manage for graphic design for all material for Sales, Marketing and other ( Event, Exhibition, PR)
Manage and coordinate scheduling with freelancers and contractors of Marketing.
Control expenses to meet budget guidelines.
Other tasks will be assigned by management.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.10.2020
Sale Freelance
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register