×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.10.2020 | Viewers 983
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกอกน้อย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย/หญิง อายุ 35ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สุขภาพแข็งแรง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Officeได้
5. มีประสบการณ์ผ่านการบริหารโรงแรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. มีความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีอย่างน้อย 1 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
Job Details
รายละเอียดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการให้บริการ (เช็คอิน และเช็คเอ้าท์)
2. ร่วมคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้า
3. จัดฝึกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
4. ควบคุมดูแลการจัดตารางการเข้าเวรทำงานของพนักงานในแผนก
5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก
6. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
7. สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ
เพื่อให้งานราบรื่นและรวดเร็ว
8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สภาพของห้องพักที่สามารถใช้หรือขายได้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลกับแผนกอื่นๆ
9. แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
10. ประสานงานเพื่อเตรียมการรับรองกลุ่มหรือคณะลูกค้าร่วมกับแผนกอื่นๆ
11. ตรวจสอบการให้เครดิตค้างจ่ายกับแขกที่มาพัก ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงแรม
12. จัดประชุมและเป็นประธานในการประชุมพนักงานในแผนก
13. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในแผนก ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
14. จัดทำรายงานประจำวัน รายได้ของห้องพักและอัตราการเข้าพักให้กับผู้จัดการทั่วไปและแผนกต่างๆ ได้ทราบ
15. ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของสถานประกอบกิจการ
16. ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ พร้อมทั้งดูแลเจ้าหน้าที่ในแผนกให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ

18. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. พนักงานประจำรายเดือน
2. วันหยุด 2 วัน / สัปดาห์
3. เซอร์วิสชาร์จ ขั้นต่ำ 3,500 บาท
4. มีอาหาร
5.วันหยุดพักผ่อนประจําปี
6. วันหยุดนักขัตฤกษ์
7. ประกันสังคม
8. ปรับเงินเดือนประจําปี (ทำงานครบ 1 ปี)
9. โบนัสประจําปีตามผลประกอบการ (ทำงานครบ 1 ปี)
10. เครื่องแบบพนักงาน
11. ประกันชีวิต
12.ประกันอุบัติเหตุ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
ภัทริกา (หัวหน้าฝ่ายบุคคล)
69/4-8 ซอยวัดระฆัง ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 *** กรุณาติดต่อสอบถามในเวลาทำการ 09.00-17.00 วันจันทร์-วันศุกร์ เท่านั้น! **งดรับสาย** วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.theatreresidence.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
28.10.2020
Waiter Waitress [พนักงานเสริฟ] รับด่วนมาก
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
28.10.2020
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
28.10.2020
Head Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
28.10.2020
Bar Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
28.10.2020
Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
28.10.2020
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register