×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.01.2021 | Viewers 837
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
**ปฏิบัติงานที่ ศาลาเขาใหญ่ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา**

- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- มีใบขับขี่รถยนต์/ประเภท2
- มีประสบการณ์งานทำสวน 2-5 ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร /หรือได้รับการยกเว้น
- มีใจรักการบริการ
- หากมีประสบการณ์งานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่สามารถอ่านออกเขียนได้
Job Details
รายละเอียดงาน
**ปฏิบัติงานที่ ศาลาเขาใหญ่ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา**

- ดูแลรดน้ำและบำรุงรักษาต้นไม้ สวน บริเวณต่างๆในโรงแรม
- ตัดแต่งต้นไม้ สนามหญ้า ให้เกิดความสวยงามอยู่เสมอ
- จัดหา/ดูแลอุปกรณ์ต่างๆของสวนให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน
- หมั่นตรวจสอบและจัดหาวัสดุที่ใช้ในการทำสวนให้มีพร้อมใช้งาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากแผนกช่าง
- ตำแหน่งงานนี้อาจต้องช่วยงานช่างในแผนกเดียวกันเป็นครั้งคราว

Welfare
สวัสดิการ
- Service charge เงินค่าบริการ
- Accommodation ห้องพักสำหรับพนักงานมีภูมิลำเนาจากต่างจังหวัด
- Group life and health insurance ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
- Social Security Fund ประกันสังคม
- Uniform & laundry เครื่องแบบพนักงานและซักรีดให้
- Daily meal อาหารครบสามมื้อในวันทำงาน
- 5 day-0ff per month วันหยุด 5 วันต่อเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---