×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.05.2021 | Viewers 730
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Welfare
สวัสดิการ
- อาหาร 3 มื้อ/วันทำงาน
- ชุดพนักงาน พร้อมซัก-รีด ฟรี
- บริการรถรับ-ส่ง ฟรี (ตามเส้นทางที่กำหนด)
- การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่คลินิกในโรงแรม ฟรี
- ฝึกทักษะอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี
- หอพักพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
04.06.2021
Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.06.2021
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.06.2021
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.06.2021
Instructor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.06.2021
Assistant Chief Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2021
Electrical
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.06.2021
PASTRY CHEF
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2021
Chef de partie (COLD KITCHEN)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.06.2021
IT Officer (พนักงาน IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
04.06.2021
Technician-Air
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.06.2021
Instructor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2021
CHEF SECRETARY
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2021
ENVIRONMENT OFFICER
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.05.2021
Webmaster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register