×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.11.2020 | Viewers 188
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ซื่อสัตย์ และเสียสละ
- มีความสามารถในการสื่อสารให้เข้าใจง่าย
- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดีและมีความอดทน
- มีไหวพริบและรอบคอบ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง
- มีทักษะในการดูแลลูกค้าทั้งแบบตะวันตกและเอเชีย
- รักษาความสะอาดให้เป็นแบบอย่าง
- มีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ห้องอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรงต่อเวลา อย่างสม่ำเสมอ
- สามารถทำงานเป็นกะและในวันหยุดนักขัตตฤกษ์ได้
- ผ่านงานด้านบริการขนาดใหญ่และโรงแรมมา 5 ปี
Job Details
รายละเอียดงาน
- มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง ในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ในสายงานร้านอาหาร หรือ โรงแรมขนาดใหญ่ อย่างน้อย 5 ปี
- ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
- ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด
- วางแบบแผนเพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรของบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- จัดทำบันทึกการดูแลรักษาอุปกรณ์ชนิดต่างๆตามความเหมาะสม
Welfare
สวัสดิการ
- เซอร์วิสชาร์จทันทีที่เริ่มงาน 2,000 บาท
- ค่าอาหารวันละ 60 บาท (จ่ายเฉพาะวันที่มาปฏิบัติงาน)
- สวัสดิการอื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
Contact
ข้อมูลติดต่อ
สิปปกรณ์ ยืนยง (ไอซ์) (Admin)
156 โครงการ Campus khaoyai ถนนธนรัชต์ ส่วนร้านอาหาร Studer Restaurant นครราชสีมา
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
29.11.2020
Engineering Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.11.2020
Chef de partie Western
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.11.2020
Runner
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.11.2020
Chef de partie Asian
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.11.2020
Bartender
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Wine Butler
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Captain Cafe
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Driver
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Cleaner
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.11.2020
Captain Wine Cellar
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Captain Bar
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Restaurant Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.11.2020
Waiter/Waitress
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.11.2020
Chef de partie Bakery
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.11.2020
Demi Chef Western
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Demi Chef Cold Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Sou chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
29.11.2020
Demi Chef Asian
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Demi Chef Butcher
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Western commis
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Restaurant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
29.11.2020
Asian Commis
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Butcher Commis
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Bakery commis
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.11.2020
Housekeeping
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.11.2020
Pizza Commis
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Steward Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Steward
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.11.2020
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.11.2020
เจ้าหน้าที่ IT & Graphic Design
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Receptionist [พนักงานต้อนรับ]/PR
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Restaurant Captain
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.11.2020
Beverage Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.11.2020
Barista
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register