×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.12.2020 | Viewers 296
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพระโขนง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีสัญชาติ ไทย เท่านั้น
- มีความซื่อสัตย์
- เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
- มีอัธยาศัยดี
- เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
- มีบุคลิก และ มนุษยสัมพันธ์
- สุขภาพแข็งแรง
- สามารถอ่าน, พูด, เขียนภาษาอังกฤษได้บ้าง
- สามารถทำงานเป็นกะ และล่วงเวลาได้
- มีประสบการณ์ทางด้านนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำความสะอาดห้องพัก , บริเวณทางเดิน , บริเวณบันไดหนีไฟ , รายงานการใช้เซฟ , เตรียมเครื่องใช้ / อุปกรณ์ ภายในห้องพัก พร้อมทั้งทำการเบิกเครื่องใช้ / อุปกรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- ทำความสะอาดให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
- รายงานของชำรุด, สูญหาย, คนแปลกหน้าให้หัวหน้าประจำฟลอร์รับทราบ
- รายงานของ Lost & Found ทันทีที่ได้พบในห้องแขกด้วยความซื่อสัตย์
- ทักทายแขกและให้ความช่วยเหลือด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส, บริการแขกด้วยอัธยาศัยที่ดี
- เตรียมของอำนวยความสะดวกสำหรับใช้ในห้องพักให้ครบถ้วน
- รับผิดชอบกุญแจที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบการถือกุญแจโดยเคร่งครัด
- ปฏิบัติตนให้ เหมาะสมกับตำแหน่ง และขอบข่ายงาน
Welfare
สวัสดิการ
-เงินเดือน
-ยูนิฟอร์ม 3 ชุด
-ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์
-ประกันกลุ่ม AIA
-ประกันสังคม
-OT
-โบนัสประจำปี
-อาหารกลางวัน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---