×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.05.2021 | Viewers 1,622
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
2.วุฒิปริญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
4.บุคลิกดี มีความสะอาด
5.รักงานทำอาหาร
5.มีความคิดสร้างสรรค์
Job Details
รายละเอียดงาน
มีหน้าที่หลักคือควบคุมดูแลความเรียบร้อยของการทำอาหาร ไปจนถึงการออกอาหาร รวมถึงการทำงานของทุกคนในครัว
1.ควบคุมการทำอาหารให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดพร้อมทั้งดูแลพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา
2.ควบคุมของเสียให้ได้ตามที่กำหนด
3.ควบคุมดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ
4.จัดตารางการทำงานของพนักงาน (Roster)
5.คิดค้นและพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1.ค่าอาหาร
2.เซอร์วิส ชาร์จ
3.ประกันสังคม
4.ค่ารักษาพยาบาล
5.ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
6.ค่าภาษา
7.สวัสดิการเงินทุนสงเคราะห์ (กรณีเสียชีวิต)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---