×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.05.2021 | Viewers 2,197
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
สาขา โรงพยาบาลเวิร์ดเมดิคอล (แจ้งวัฒนะ)
- อายุ 30-45 ปี
- วุฒปริญญาตรี สาขา คหกรรม,โภชนาการอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีใบ Certified Dietitian of Thailand (CDT)
- มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี
- มีประสบการณ์ นักโภชนาการ ระดับหัวหน้างาน 2-3 ปี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ประโยชน์และความปลอดภัยของอาหาร ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของครัว(ทำอาหาร)ให้ตรงตามมาตฐาน ตามหลักโภชนาการ

2.แนะนำและบันทึกผลการประเมินภาวะโภชนาการให้กับลูกค้าที่ใช้บริการอาหาร เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด ตรวจสอบคุณภาพการจัดอาหาร รายการอาหาร ให้ถูกต้อง

3.ออกแบบเมนูอาหารให้เหมาะสมสำหรับลูกค้า เพื่อประกอบอาหาร เกี่ยวกับสุขภาพถูกหลักโภชนาการ และคำนวณแคลลอรี่พลังงานของอาหารให้เหมาะสม ตามลักษณะของลูกค้า

4.จัดเตรียมอาหารและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบอาหารให้กับลูกค้า

5.สรุปและประเมินผลลูกค้าที่ให้คำแนะนำทางโภชนาการ เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มการทำอาหาร

6. ดูแลและจัดทำงานด้านเอกสารต่างๆ รวมถึงจัดเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ และเรียงลำดับความสำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

7. ให้ความรู้ แนะนำ จัดทำแผนการทำงาน อบรมให้กับพนักงานในแผนก และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. ปฏิบัติงานอื่่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารพนักงาน
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- การฝึกอบรมสัมมนา
- ปรับประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ)
- พนักงานดีเด่นประจำเดือน
- การลาอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.06.2021
พนักงานเสริฟ (สาขาร.พ.ธนบุรี บำรุงเมือง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2021
Commis I-II (Cold Kitchen) (พระราม 9)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2021
Store Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2021
Purchasing & Store Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.06.2021
แคชเชียร์ (สาขา แจ้งวัฒนะ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2021
คนขับรถ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2021
ขับรถส่งอาหาร
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.06.2021
Commis (สาขาร.พ.ธนบุรี บำรุงเมือง)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register