×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.05.2021 | Viewers 826
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pathum Thani
ปทุมธานี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
5 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่มีโรคประจำตัว)
2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
3. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
4. มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เคารพกฏระเบียบขององค์กร
5. มีความขยันหมั่นเพียร และความอดทนสูง
6. รักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. สามารถพักในสถานที่ปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขข้อตกลง (สัญญาจ้าง2เดือน)


Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำความสะอาดห้องพักของแขกตามมาตรฐานของโรงแรม (หน้าที่หลัก)
- ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม (หมุนเวียนมารับหน้าที่เฉพาะในบางกรณี)
- ตรวจความเรียบร้อยของห้องพักเมือแขกเช็กเอ้าท์
- แจ้งรายงานสถานะของห้องพักแก่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกียวข้องเสมอ เช่น ห้องพร้อมเข้าพักแล้ว, มีบางจุดเสียหายหรือต้องแก้ไขซ่อมแซม
Welfare
สวัสดิการ
1. ที่พัก (ตลอดระยะเวลาในสัญญา)
2. อาหาร 3 มื้อ ต่อ วัน และอาหารมื้อพิเศษ 1 มื้อ ต่อ สัปดาห์ (ตลอดระยะเวลาในสัญญา)
3. ประกันรักษาสุขภาพกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 วงเงิน 1,500,000 บาท และเงินชดเชย 1,000 บาท ต่อ วัน ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่เกิน 50 วัน (สิทธิประโยชน์อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัทประกัน)
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. มีการอบรมและสอนงานก่อนเริ่มงาน ฟรี!
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.06.2021
Secretary to General Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Chief Artist [ช่างศิลป์/ ช่างออกแบบ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.06.2021
IT Officer (พนักงาน IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.05.2021
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register