×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.05.2021 | Viewers 1,582
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Si Thammarat
นครศรีธรรมราช

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
+ มีประสบการณ์ทำงานแม่บ้านในโรงแรม
+ ทัศนคติดี คิดบวก กระตือรือร้น พร้อมเปิดรับและทำงานแบบคนยุคใหม่
+ มีใจรักในสิ่งที่ทำ ขยัน อดทน รับผิดชอบหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
+ เป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ มีความคิด และกล้าแสดงความคิดเห็นในทางที่ดีและสร้างสรรค์
+ มีจิตใจสาธารณะพร้อมช่วยเหลืองานส่วนรวม
+ ต้องการสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ( ยินดีรับผู้สมัครจากต่างจังหวัด)
+ มีภาวะผู้นำ รักการทำงานเป็นทีม
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม
2.ทำความสะอาดห้องอาหาร ล้างจาน และทำความสะอาดครัว
3.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
4.สามารถทำงานเป็นกะได้
5.ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ
Welfare
สวัสดิการ
+ อบรมเพิ่มทักษะตามตำแหน่งงาน
+ อบรมทัศนคติการทำงานเป็นทีม การบรรลุเป้าหมาย และจิตอาสา
+ ประกันสังคม
+ วันหยุด 1 วัน/ สัปดาห์
+ ชุดพนักงาน
+ อาหารพนักงาน
+ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
+ วันหยุดนักขัตฤกษ์
+ ปรับเงินเดือนประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---