×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.06.2021 | Viewers 501
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Chang
เกาะช้าง

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศ ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครหรือเกี่ยวข้องอย่าน้อย 3-5 ปี ในโรงแรม ระดับ4-5 ดาว
- มีใจรักในงานบริการ และมีความกระตือรือร้น
- มนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับคนได้ทุกระดับ และภาวะความเป็นผู้นำ
- ความสามารถใน การตอบสนองต่อ ผู้เข้าพัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
- ความรู้การทำงาน ของระบบการจัดการ ห้องพัก
- มีความรู้ความสามารถในกระบวนการ และขั้นตอนการ บริการทำความสะอาด
- สามารถทำงานได้ดี ภายใต้ความกดดัน
- สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและ มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
- ต้องมีความยืดหยุ่น กับการทำงานคืน วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุด
- สามารถที่จะทำงานบน เกาะยาว ใหญ่ จังหวัดพังงา ได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลระบบการบริหารงานส่วนแผนกแม่บ้าน การบริการทำความสะอาดทั้ง ห้องพักและส่วนต่าง ๆ ของโรงแรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และถูกสุขอนามัย
- แก้ปัญหากรณีที่ลูกค้าติดขัด หรือเกิดปัญหาฉุกเฉิน และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที
- รับผิดชอบในการประสานงานของ การทำงานประจำวัน ของแผนก
- การคัดเลือกคนเข้าทำงาน ให้การฝึกอบรมพนักงาน เพื่อความรู้ความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เป็นผู้ดูแลควบคุมเจ้าหน้าที่และ งบประมาณ การเตรียมการ เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกห้องพักและพื้นที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า
- วางระบบการบริหารจัดการ หรือเก็บรักษา ให้มีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
- ประกันสังคม
- ห้องอาหารสำหรับพนักงาน (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
อาหารฟรีทุกมื้อ (เฉพาะสาขาเกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
- รถรับ-ส่งพนักงาน (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
ห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
เครื่องแบบพนักงาน พร้อมบริกการซัก-รีด (เฉพาะสาขาเกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
จัดเลี้ยงวัดเกิดประจำเดือน (เฉพาะสาขาเกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---