×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.09.2021 | Viewers 1,681
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางนา]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 20-35 ปี
2. จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ถึง ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้-ดี
4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรับผิดชอบ สุภาพ เรียบร้อย
5. สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า และ กะบ่าย)
Job Details
รายละเอียดงาน
รับสมัครงานสาขาเปิดใหม่ พนักงานหน้าร้าน(Service)และหลังร้าน(Kitchen) ประจำร้านอาหารอิตาเลี่ยน ดังนี้
1. สาขาห้าง Market Place Krungthep Kreetha
2. สาขาห้าง Lasalle's Avenue


***ตำแหน่งที่เปิดรับส่วนหน้าร้านอาหาร(Service)***

- Restaurant Manager 2 ตำแหน่ง (ส่งResume ภาษาอังกฤษ)

- ซุปเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor) 2 ตำแหน่ง

- พนักงานเสริฟ์(Waiter-Waitress) หลาย ตำแหน่ง

- พนักงานขายไวน์ (Shop Staff) หลาย ตำแหน่ง

- พนักงานต้อนรับ(Hostess) หลาย ตำแหน่ง

- บาร์เทนเดอร์(Bartender) หลาย ตำแหน่ง

***ตำแหน่งงานส่วนครัว(Kitchen)***

- Outlet Chef 1 ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยกุ๊ก ( Commis I, II ) หลาย ตำแหน่ง

- พนักงานล้างจาน (Steward) หลาย ตำแหน่ง


สนใจติดต่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่ 0814222013 /065-2539227
-คุณวิช ดูพนักงานตำแหน่งส่วน Kitchen
-คุณเจฟ ดูพนักงานตำแหน่งส่วนหน้าร้าน Service, พนักงานตำแหน่ง Shop Staff
-คุณจุ๊ ดูพนักงานตำแหน่ง Rest.MGR./Assist.Rest.MGR. / Sous chef /Outlet Chef

ลักษณะงานตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor)
- ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกบริการลูกค้า
- ควบคุมระดับการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
- มอบหมายงานให้กับพนักงานแผนกบริการได้อย่างเหมาะสม
- รายงานการสั่งซื้ออุปกรณ์ภายในแผนกบริการให้กับผู้จัดการร้าน
- รายงานความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้จัดการร้านรับทราบ
- ตรวจสอบความเหมาะสมของระดับของเสียงดนตรีและความสว่างของไฟภายในร้าน
- ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ

** ลักษณะงานตำแหน่ง พนักงานเสริฟ์ (Waiter)**
- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสมตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง
- ต้อนรับลูกค้า และรับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า
- นำอาหารและเครื่องดื่มเสริฟให้กับลูกค้า
- ทำความสะอาดร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
- อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ระหว่างลูกค้ารับประทานอาหาร

** ลักษณะงานตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ (Hostess)**
-ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน ด้วยกริยายิ้มแย้มแจ่มใส
-นำลูกค้าไปนั้งโต๊ะที่เหมาะสม
-ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสม
-แจ้งนโยบายการจองโต๊ะให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง
-ควบคุม ดูแล และจัดสรรการจองโต๊ะให้เหมาะสมและถูกต้องตามนโยบายของบริษัท
-ดูแลการบริการลูกค้าภายในร้าน ในระบบ มาถึงก่อน ได้รับบริการก่อน
-กล่าวขอบคุณลูกค้าทุกครั้งที่ใช้บริการกับทางร้าน

** ลักษณะงาน Bartender บาร์เทนเดอร์ **
- เรียนรู้และจดจำสูตรของเครื่องดื่มและการเตรียมเครื่องดื่มให้ได้ตามมาตฐาน
- เตรียมและผสมเครื่องดื่มตามรายการที่ลูกค้าสั่ง
- ล้างทำความสะอาดแก้วและบริเวณบาร์ให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ
- รายงานการสั่งซื้ออุปกรณ์ของแผนกเครื่องดื่มให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์ทราบ
- รายงานสต๊อกเครื่องดื่มให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์ทราบ
- ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำเดือนกับแผนกบัญชี

** ลักษณะงานตำแหน่ง พนักงานขายไวน์ (Shop Staff)**
- แนะนำไวน์ และเสนอขายไวน์และเสนอขายไวน์ให้กับลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านและรับประทานในร้าน
-รับผิดชอบเครื่องคิดเงินในส่วนร้านไวน์
-ดูแลความสะอาดร้านและบริเวณเชลไวน์
-เช็คสต๊อกไวน์ประจำวัน
-สรุปยอดขายประจำวันและส่งรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ช่วยบริการลูกค้าในส่วนร้านอาหาร(เหมือนพนักงานเสิร์ฟ)
-จัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้เหมาะสม
-รับออร์เดอร์จากลูกค้า เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มไวน์ให้กับลูกค้า ดูแลบริการเติมเครื่องดื่มและอัพเชล
-เคลียร์โต๊ะลูกค้าเมื่อลูกค้าเช็คบิลและจัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพื่อต้อนรับลูกค้าใหม่
-ทำความสะอาดร้านและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน


ส่วนหลังร้าน (Kitchen)

***ลักษณะงานตำแหน่ง Outlet Chef ***
- ควบคุมดูแลเวลาการทำงานของพนักงานและกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานปัญหาที่เกิดระหว่างการทำงานให้กับ Head Chef ทราบ
- ตรวจสอบอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานและรายงานให้ Head Chef ทราบ
- มอบหมายงานการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานให้กับพนักงานแต่ละช่วงการทำงาน
- ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยในการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละช่วงการทำงาน
- ตรวจสอบมาตรฐานของการประกอบอาหารให้คงที่
- ควบคุมความถูกต้องของปริมาณการใช้วัตถุดิบในการเตรียมอาหารแต่ละชนิด
- ควบคุมปริมาณของอาหารให้สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบที่มี (Par-stock level)
- มอบหมายหน้าที่การจัดเตรียมอาหารให้พนักงานแต่ละคน
- ติดตามการหมุนเวียนของสินค้าตามระบบ FIFO (First in, First out) และตรวจสอบฉลากสินค้าและวันหมดอายุอย่างสม่ำเสมอ
- เสนอรายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ต้องจำเป็นในครัวให้กับ Sous Chef
- รายงานการเน่าเสียของวัตถุดิบและรายงานยอดสินค้าคงเหลือ (Stock card) การหมุนเวียของสินค้าเข้าและออก ของคลังสินค้า ในแต่ละวัน


**ลักษณะงานตำแหน่ง Commis Chef**
- ประกอบอาหารตามรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง
- ตรวจนับอุปกรณ์การประกอบอาหารให้มีเพียงพอสำหรับการประกอบอาหารทุกครั้ง
- เตรียมปริมาณวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้ถูกต้อง
- รายงานปริมาณเครื่องปรุงขาดให้กับ Chef de partie ทราบ
- ที่จัดวางอาหารให้มีลักษณะคล้ายรูปที่แสดงไว้ในเมนู
- รายงานความเสียหายของอุปกรณ์ให้กับ Chef de partie ทราบ
- ทำความสะอาดภายในครัวเมื่อหมดรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน

**ลักษณะงานตำแหน่ง Cook helper**
- ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร
- เตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหาร (หั่น ปอกเปลือก หรือต้ม)
- นำวัตถุดิบออกมาใช้ตามลำดับวันที่หมดอายุก่อน หรือลำดับการจัดเก็บ
- ตรวจนับอุปกรณ์การประกอบอาหารให้มีเพียงพอสำหรับการประกอบอาหารทุกครั้ง
- เตรียมปริมาณวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารได้ถูกต้อง
- จัดวางอาหารให้มีลักษณะคล้ายรูปที่แสดงไว้ในเมนู
- ล้างทำความสะอาดจานร่วมกับพนักงานล้างจาน
- ทำความสะอาดพื้นและโต๊ะประกอบอาหารก่อนและหลังรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน
- นำขยะไปทิ้งเมื่อหมดรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน
- ทำความสะอาดภายในครัวเมื่อหมดรอบการทำงานร่วมกับพนักงานล้างจาน
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะพนักงานขายร้านไวน์)+ค่าเซอร์วิชชาร์จ+ค่าอาหาร+ทิป
- เบี้ยขยันประจำเดือน
- เครื่องแบบพนักงาน
- ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และโบนัสประจำปี
- วันหยุดประจำปี ลากิจ ลาพักร้อน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.09.2021
*ด่วน!รับสมัคร Restaurant Manager ประจำร้านอาหารอิตาเลี่ยน ไวน์ คอนเน็คชั่น สาขา Market Place กรุงเทพกรีฑา ติดต่อ คุณจุ๊ 081-422-2013*
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2021
พนักงานครัวล้าง ประจำสาขา Marketplace กรุงเทพกรีฑา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2021
รับสมัคร Chef de Partie Bakery (เชฟเบเกอรี่) ประจำโรงงาน ไวน์ คอนเน็คชั่น อมตะนคร เฟส 9 ชลบุรี พี่วิช 081-422-2013 /02-238-2137 ต่อ64?65
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2021
รับสมัคร Chef de Partie (Bakery) เชฟเบเกอรี่ ประจำครัวกลางไวน์ คอนเน็คชั่น อมตะนคร เฟส 9 ชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2021
รับสมัคร Commis ครัวร้อน ประจำครัวกลาง ไวน์ คอนเน็คชั่น อมตะนคร เฟส 9 ชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2021
รับสมัครหัวหน้าพนักงานล้างจาน ประจำครัวกลาง ไวน์ คอนเน็คชั่น อมตะนคร เฟส 9 ชลบุรี
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2021
ด่วนมากรับสมัคร พนังงานครัว ประจำครัวกลาง ไวน์คอนเน็คชั่น อมตะนครเฟส 9 ชลบุรี
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2021
รับสมัคร Commis I ประจำสาขา Marketplace กรุงเทพกรีฑา
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2021
รับสมัคร Chef de partie (Pizza) เชฟพิซซ่า ประจำครัวกลาง ไวน์ คอนเน็คชั่น อมตะนคร เฟส 9 ชลบุรี
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2021
รับสมัครพนักงานครัวล้าง ประจำครัวกลาง ไวน์ คอนเน็คชั่น อมตะนคร เฟส 9 ชลบุรี
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2021
Commis I ประจำสาขา The Walk (เกษตร-นวมินทร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2021
ร้านWine Connection รับพาร์ทไทม์ประจำสาขากรุงเทพ(ชั่วโมงละ 60 บาท) โทร0652539227
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.09.2021
ร้านWine Connection รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านขายไวน์ สาขาห้างInt Intersect ติดต่อคุณเจฟ 065-2539227
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2021
ด่วน!!ร้านWine Connectionรับสมัครตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ(Waiter/Waitress)ประจำสาขาเปิดใหม่ ติดต่อคุณเจฟ065-2539227
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2021
ด่วน!!ร้านWine Connectionรับสมัครตำแหน่งF&B Wine Shop Manager ติดต่อคุณเจฟ065-2539227
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register