×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.05.2021 | Viewers 434
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
สาขาโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

- มีประสบการณ์บริหารจัดการร้านอาหาร นักโภชนาการ โรงพยาบาล ตำแหน่งหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ขับรถได้มีใบขับขี
- เข้ารอบ เข้ากะได้
- ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ได้ดี
- มีความรับผิดชอบ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. รับใบสั่งอาหารจาก Clinical Dietitian หรือแพทย์ แยกประเภทใบสั่งอาหาร ออกเป็น ผู้ป่วยทั่วไป กับ ผู้ป่วยที่มีความต้องการทางด้านโภชนาการเป็นพิเศษ
2. ตรวจสอบคุณภาพการจัดอาหาร รายการอาหาร ให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ ตามความต้องการของผู้ป่วย
3. จัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบ/รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วย ลักษณะของอาหาร และสิ่งที่ต้องการในการประกอบอาหาร
4. บันทึกผลการประเมินภาวะโภชนาการและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติลงในเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อให้สหวิชาชีพอื่นได้รับทราบและสามารถวางแผนการดูแลอื่นต่อไป
5. แนะนำให้ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัย เกี่ยวกับโภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร
6. ประสานงานกับนักโภชนบำบัดในการควบคุมปริมาณอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนบำบัด คำสั่งแพทย์ และความต้องการของผู้ป่วย
7. ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างที่กำหนดไว้ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่โรงพยาบาลกำหนด
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. ควบคุมดูแล บริหารจัดการรสาขา อาหาร และพนักงานได้เป็นอย่างดี
10. ประชุม นำเสนอ แก้ไข ปัญหาต่างๆ
11. จัดอบรมให้ความรู้งานส่วนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
12. ทำงาน 6วัน/สัปดาห์
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการทางบริหารจะติดต่อและอธิบายรายละเอียดโดยตรง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-120-7190
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.06.2021
พนักงานเสริฟ (สาขาร.พ.ธนบุรี บำรุงเมือง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2021
Commis I-II (Cold Kitchen) (พระราม 9)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2021
Store Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2021
Purchasing & Store Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.06.2021
แคชเชียร์ (สาขา แจ้งวัฒนะ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2021
คนขับรถ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.06.2021
ขับรถส่งอาหาร
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.06.2021
Commis (สาขาร.พ.ธนบุรี บำรุงเมือง)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register