×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.06.2021 | Viewers 483
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
*พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา โปรแกรม PC Based Application หรือWeb Based Application หรือ งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
*พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Application Related Documents
*พัฒนา หรือปรับปรุงระบบงานธรุการ Administrative Services
*พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา Web Page และสร้างสรรค์รูปภาพ และกราฟฟิกต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบ Web Page
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
- ประกันสังคม
- ห้องอาหารสำหรับพนักงาน (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
อาหารฟรีทุกมื้อ (เฉพาะสาขาเกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
- รถรับ-ส่งพนักงาน (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
ห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน (เฉพาะประจำสำนักงานใหญ่, เกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
เครื่องแบบพนักงาน พร้อมบริกการซัก-รีด (เฉพาะสาขาเกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
จัดเลี้ยงวัดเกิดประจำเดือน (เฉพาะสาขาเกาะยาวใหญ่, เกาะพะงัน, เกาะช้างและภูเก็ตนาใต้)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---